Boys Junior Varsity Wrestling beats Whitefish Bay 12 – 3

12 - 3